Premies en Subsidies?

_________________________________________________________________________________________________

BELGIË

In Vlaanderen geeft het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds of VLIF landbouwers en tuinbouwbedrijven 40% subsidie voor duurzame productieve investeringen.

Eveneens biedt het VLAIO, het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Economie, verschillende subsidies aan voor Kmo's en grote ondernemingen:

 • Zo is er de Ecologiepremie+, waar een reeks duurzame technologieën voor in aanmerking komen zoals batterijen en een niet publiek laadstation voor elektrische bussen en vrachtwagens. De steun bedraagt 15 tot 55% van de meerkost van de investering.
 • Kmo's krijgen voor opleiding of advies binnen het thema 'duurzaamheid - energie-efficiëntie' daarnaast ee​n hoger steunpercentage van 45% via de Kmo-portefeuille. Grote ondernemingen komen voor deze subsidie niet in aanmerking.

Overigens is hier ook nog een verhoogde investeringsaftrek van 20,5% (plus bijkomende index) mogelijk voor energiebesparende en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Deze aftrek is geldig voor investeringen gedaan in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024. Voor investeringen in 2024 (aanslagjaar 2025) bedraagt deze aftrek 15,5%

 • Of er is ook GREEN, een steunprogramma van de Vlaamse overheid dat de vergroening van de bedrijven stimuleert. 
 • Of de Strategische ecologiesteun (STRES) bij een minimum investering van maar liefst € 3 miljoen met 20 tot 40% steunpercentage.
 • Of de Capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM) die steun toekent aan ondernemingen en organisaties die elektriciteit kunnen leveren of besparen vanaf 2025. 

       Details over deze 3 laatste steunmogelijkheden voor batterijen.

De premie van de Vlaamse overheid voor particuliere thuisbatterijen was geldig tot eind maart 2023. 
Doch kunnen uw batterijsystemen een erg voordelige terugverdientijd krijgen met onze systemen. Voor meer info over uw mogelijkheden, contacteer ons.


Voor uw aanvragen met laadstations is er eveneens een bijkomend recht op fiscale aftrek mogelijk. 

 • Ondernemingen (zowel eenmanszaken als vennootschappen) die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijk en intelligent laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek.
 • Particulieren en zelfstandigen kunnen in dezelfde periode een belastingvermindering voor de aankoop en plaatsing van een intelligent laadstation thuis bekomen. 
 • Via de investeringsaftrek worden er steunmogelijkheden voorzien voor laadinfrastructuur van zero-emissie voertuigen.
 • Met de Ecologiepremie + voor de aanschaf van niet publieke laadstations voor elektrische bussen en vrachtwagens bestaande uit een snellader van minimaal 150kW per laadpunt, gebruik makend van groene stroom en met aanwezigheid van een slimme sturing.

 
Op zonnepanelen in Vlaanderen die worden uitgevoerd in 2024 (aanslagjaar 2025) geldt er een basisaftrek van 8% voor eenmanszaken en kleine vennootschappen.   
Via de verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen kan je een investeringsaftrek verkrijgen van 15,5%.
Ook is er een vermindering van de voorheffing indien u onder een bepaald E-peil zit door het plaatsen van zonnepanelen.

In Wallonië zijn er wel nog subsidies voor zonnepanelen. De Waalse regering biedt een premie van 250 euro per kWp voor zonnepanelen die geplaatst worden in woningen. De premie is maximaal 1.500 euro per woning.

In Brussel zijn er ook nog subsidies voor zonnepanelen. De Brusselse regering biedt een premie van 250 euro per kWp voor zonnepanelen die geplaatst worden in woningen. De premie is maximaal 1.500 euro per woning.


Er zijn ook premies beschikbaar voor het verwarmingsinstallaties, verwijderen van golfplaten (asbestdaken verwijdering) edm. 

Want niet te lang om ons te contacteren want deze zijn altijd van tijdelijke aard!


NEDERLAND

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bericht dat zakelijke klanten in Nederland fiscale voordelen kunnen behalen door te investeren in accu's met een minimale capaciteit en vermogen. Deze voordelen zijn:

 • MIA/VAMIL-aftrek: MIA: 45% / VAMIL: Maximaal 75% van de investeringskosten.
          MIA (Milieu-investeringsaftrek): Dit is een aftrekpost op de winstbelasting voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.
          VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen): Hiermee mag je de investeringskosten versneld afschrijven. 
 • Energie-investeringsaftrek (EIA): Maximaal 45% van de investeringskosten.
          Dit is een aftrekpost op de winstbelasting voor investeringen in energiezuinige bedrijfsmiddelen.

 Om in aanmerking te komen voor deze voordelen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
    Voor gewone accu's: voorwaarden:
        Moeten een minimale capaciteit en vermogen hebben van ten minste 5 kVA en een capaciteit van ten minste 15 kWh. 
    ​    De accu moet aangesloten zijn op een duurzame energieopwekinstallatie zoals zonnepanelen met een opgesteld vermogen van meer dan 15 kW.
        Zowel de energieopwekinstallatie als de accu op dezelfde aansluiting op het elektriciteitsnet.
     Voor intelligente accu's vooralsnog enkel voor LFP:
        Moeten een minimale capaciteit en vermogen hebben.
        Moeten gevoed worden door duurzaam opgewekte stroom, zoals zonnepanelen.     
    De zakelijke klant:
        Moet in Nederland gevestigd zijn.
        Moet BTW-plichtig zijn (ofwel een BTW-nummer hebben).
        Moet VPB (Vennootschapsbelasting) aangeven en betalen.
VvE's van appartementencomplexen hebben vaak geen BTW-nummer. Dit betekent dat ze in principe niet in aanmerking komen voor de MIA/VAMIL-aftrek en de EIA-aftrek. Met uitzondering dat als de VVE opteert voor btw-plicht, dan kunnen ze wellicht alsnog aanspraak maken op deze aftrekposten. De voorwaarden voor de verschillende aftrekposten zijn complex. Het is belangrijk om te controleren of je aan alle voorwaarden voldoet.

Nieuwe subsidie tot € 284.500.000 voor de Zoutbatterij en LFP voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of monumenten. Aanvragen vanaf 3 juni, bereid uw aanvraag alvast voor:


Particuliere klanten
en zakelijke verbruikers kunnen in aanmerking komen met lithium-ion accu's voor € 275,- per kWh via de ISDE-subsidie.

De subsidie voor zonnepanelen zonder netaansluiting  bedraagt € 0,19 per Wp tot maximaal € 25.000,-.
Deze subsidie voor zowel zakelijke als particuliere gebruikers is bedoeld voor het opwekken van elektriciteit uit zonlicht met zonnepanelen met volgende voorwaarden:

 • Minimaal 4 kW piekvermogen aan zonnepanelen.
 • Accu met minimaal 5 kVA vermogen en 15 kWh capaciteit.
 • De panelen zijn niet aangesloten op het elektriciteitsnet.
 • Het gaat om een samenstel van voorzieningen (alle aanwezige middelen voor de productie van elektriciteit met zonnepanelen).

De subsidie voor zonnepanelen met netaansluiting bedraagt € 0,19 per Wp (tot 35 kWp) of € 0,12 per Wp (van 35 kWp tot 55 kWp) tot maximaal € 6.650,-.
Deze subsidie voor zowel zakelijke als particuliere gebruikers is bedoeld voor het opwekken van elektriciteit uit zonlicht met zonnepanelen in Nederland met volgende voorwaarden:

 • Minimaal 15 kWp en maximaal 55 kWp piekvermogen aan zonnepanelen.
 • Aansluiting op het elektriciteitsnet (3*80 A of minder).
 • De panelen zijn aangesloten op het elektriciteitsnet.
 • Het gaat om een samenstel van voorzieningen (alle aanwezige middelen voor de productie van elektriciteit met zonnepanelen die op hetzelfde netwerk zijn aangesloten).
 • De panelen bevinden zich niet op landbouwgrond of in natuurgebieden.
 • Er is een omgevingsvergunning verleend (indien nodig).

 
Wacht niet te lang om ons te contacteren want op = op.

Lening?

_________________________________

Wie onze batterijsystemen aanschaft kan nu een lening verkrijgen.
Deze groene lening kunnen de meeste mensen in België eenvoudig digitaal aanvragen.

Voor het bekomen van de benodigde attesten kan u de installatiepartner contacteren.

Meer info ivm over de lening vindt u bij uw relatiebeheerder van KBC of online.